Vladimír Ragala

Bábkové divadlo sa mu stalo osudom. Venoval mu celý svoj umelecký život. Jeho začiatky sa spájajú s ochotníckou tvorbou v bratislavských súboroch. Tvorivá činnosť Detského divadla filmu, položila základy na vznik Štátneho bábkového divadla a v jeho súbore nemohol chýbal V. Ragala, už skúsený bábkoherec súboru Detského divadla filmu, tiež jeden zo zakladajúcich členov ŠBD v Bratislave. S týmto divadlom potom kráčal jeho komplikovanými i významnými etapami až do svojho dôchodku.

S profesionálnym majstrovstvom V. Ragalu sa viaže bábkovodičská precíznosť, herecký nadhľad, presnosť a schopnosť vciťovať sa do sveta detí.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A