Viera Kyzeková

bývalá riaditeľka DJGT vo Zvolene (70 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A