Uršuľa Kovalyk

autorka, dramaturgička, režisérka, arteterapeutka, umelecká šéfka a riaditeľka Divadla bez domova

(50 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A