Svetozár Hurban

herec (110 rokov od narodenia, zomrel 30. 7. 1933)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A