Štefan Šugár

Vyštudoval divadelnú vedu na Divadelnej fakulte vysokej školy múzických umení v Bratislave. V rokoch 1958 – 1961 bol redaktorom Československej televízie v Bratislava,

na začiatku šesťdesiatych rokov pôsobil na Povereníctve SNR pre školstvo a kultúru, bol pracovníkom Zväzu slovenských dramatických umelcov. Tu pracoval ako redaktor jeho interného bulletinu Správy a Horizontov. Od roku 1988 bol vedúcim Tlačového strediska Slovenského národného divadla v Bratislave. Publikoval zasvätené články o problematike slovenského profesionálneho divadelníctva a tiež aj divadelné kritiky v časopisoch Film a divadlo, Kultúrny život a rovnako aj v denníkoch.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

 

 

A
A
A