Štefan Gabriš

sólista opery – tenor

(100 rokov od narodenia, zomrel 25. 03. 2011)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A