Štefan Bednár

akademický maliar, scénograf (110 rokov od narodenia, zomrel 15. 1. 1976)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A