Stanislav Štepka

dramatik, textár, scenárista, divadelný, rozhlasový a filmový herec, režisér, vedúca osobnosť Radošinského naivného divadla (75 rokov)

Stanislav Štepka vyštudoval v roku 1965 učiteľstvo na Pedagogickej fakulte v Nitre a v roku 1977 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Ako učiteľ pôsobil niekoľko rokov v Bojnej. Neskôr sa stal redaktorom Učiteľských novín. V rokoch 1976 – 1983 bol redaktorom zábavných programov v Československom rozhlase v Bratislave. Od roku 1983 sa venuje predovšetkým divadlu a dramatickému písaniu.

Je autorom, hercom,  principálom a režisérom Radošinského naivného divadla, ktoré spočiatku pôsobilo v Radošine a neskôr sa premiestnilo do Bratislavy. Toto už vyše 50 rokov buduje osobitú poetiku syntézy spoločensky aktívnych tém s prostriedkami a postupmi poetického, komediálno-satirického i hudobného divadla. Centrom Štepkovho dramatického písania a divadelných inscenácii je vždy človek. Základnou charakteristikou zas naivita a naivnosť, ktorá preniká k najvyšším dimenziám ľudského ducha.

Stanislav Štepka píše svoje hry pre RND, napriek tomu viacero jeho textov inscenovali aj v ochotníckych súboroch, profesionálnych divadlách aj v televízií.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A