Ria Paldiová

režisérka, herečka (80 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A