Samson a Dalila

Camille Saint-Saëns

Samson a Dalila

Libreto: Ferdinand Lamaire

Réžia: Roman Polák

Hudobné naštudovanie: Ondrej Olos

Scéna: Adéla Hajduová

Kostýmy: Peter Čarnecký

Dirigenti: Igor Dohovič, Ondrej Olos

Zbormajster: Lukáš Kozubík

Dramaturg: Eva Mikulášková

Choreograf: Ivana Kučerová

Bulletin: Peter Hochel

Koncertný majster: Peter Michálik

Korepetítor: Júlia Grejtáková, Jan Novobilský

Inšpicient: Viera Hronská, Magdaléna Kovalčíková

Šepkár: Klaudia Kovalčíková, Magdaléna Kovalčíková

A
A
A