Pastierska symfónia

Pastierska symfónia

Réžia: Iveta Ditte Jurčová

Autori projektu: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová

Dramaturgia: Marek Godovič

Libreto: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová, Katarína Caková

Pohybová spolupráca: Robo Nižník

Hlasová príprava: Ivana Mer

Hudba: Ivana Mer & Cristian Estrella

Produkcia: Monika Škojcová, Michal Ditte, Kristína Rigerová

Svetelný dizajn: Michal Ditte

Výtvarný koncept: Katarína Caková, Iveta Ditte Jurčová

Výtvarná realizácia: Katarína Caková

A
A
A