Mária Stuartová

Friedrich Schiller

Mária Stuartová

Réžia: Diego de Brea

Dramaturgia: Miriam Kičiňová

Výprava: Diego de Brea

Inšpícia: Erika Marištiaková

Text sleduje: Iveta Vinclavová

A
A
A