Pavol Haspra

režisér

(90 rokov od narodenia, zomrel 27. 04. 2004)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A