Ondrej Šulaj

dramaturg, dramatik, režisér, scenárista (70 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A