Ondrej Spišák

režisér, bývalý riaditeľ SDKS v Nitre, umelecký šéf a riaditeľ divadla Teatro Tatro (55 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A