Oľga Chodáková

choreografka, režisérka

(30 rokov od skonania, narodená 25. 12. 1920)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A