Nevera

Ingmar Bergman / Matúš Bachynec

Nevera

Dramatizácia a réžia: Matúš Bachynec

Dramaturgia: Lucia Mihálová

Scéna: Barbora Šajgalíková

Kostýmy: Ján Husár

Pohybová spolupráca: Juraj Letenay

A
A
A