Nelly Štúrová

teatrologička, autorka metodiky spracovávania fondov a zbierok
DÚ v Bratislave (90 rokov od narodenia, zomrela 19. 6. 1998)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A