Modest Iľjič Čajkovskij

libretista (170. výročie narodenia)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A