Milan Kundera

český spisovateľ (90 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A