Milan Ivák

režisér, dramaturg, prekladateľ (100 rokov od narodenia, zomrel 5. 12. 1994)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A