Martin Jančuška

osvetový pracovník, prekladateľ, redaktor (40 rokov od skonania, narodený 6. 8. 1912)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A