Martin Brezina

scénický výtvarník, pedagóg, architekt, (110 rokov od narodenia, zomrel 29. 5. 1997)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A