Marta Sádecká

Marta Sádecká s divadlom začala v roku 1973 v Bábkovom divadle v Nitre, kde počas poldruha roka účinkovala v tradičných inscenáciách ako Popolvár najväčší na svete (postava Kráľov pobočník, 1973) a Perníková chalúpka (postava Janko, 1973), či Kocúr v čižmách (postava Zajko, 1974). V roku 1977 absolvovala štúdium bábkoherectva na DAMU v Prahe. Po škole nastúpila do Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici, kde vytvorila mnoho postáv – mladých ženských hrdiniek. Stvárnila Krásku v inscenácii Kráska a zviera (1977), Princeznú v inscenácii Kráľ Jergen (1978), Bianku v Princeznej s ozvenou (1978), Angelu v inscenácii Kráľ Jeleňom (1979). Patrila k protagonistom známej vynikajúcej éry banskobystrického bábkového divadla formovanej Jozefom Mokošom. V rokoch 1982-1989 pôsobila v činohernom divadle – v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Stvárňovala väčšie ženské roly – Anastázia Rosengeschwanczerová (Žobrácke dobrodružstvo, 1982), Púpavienka (Princezná Púpavienka, 1983),  Antigona (Antigona podľa Sofokla, 1983), Catherine (Catherine, 1983), Elenka (Slamený klobúk, 1984), Gvendolína Fairfaxová (Ako je dôležité mať Filipa, 1985), Katuša (Záveje, 1988), Princezná Karamelka (Dlhý, široký, bystrozraký, 1989).

Od roku 1990 je členkou súboru Bratislavského bábkového divadla. Spolupracovala tam s mnohými režisérmi Ondrejom Spišákom, Jozefom Mokošom, Jánom Uličianskym, Martinom Kákošom, Pavlom Uherom, Ľubomírom Vajdičkom a ďalšími. Marta Sádecká sa tak podieľala na úspešných inscenáciách ŠBD/BBD ako Zlý duch Lumpacivagabundus (postava Psychéma, 1990), O čiernom klobúku (postava Herečka, 1990), Krištof Kolumbus (postava Izabela, 1991), Komédia o boháčovi a Lazarovi (postava Smrť, 1993), Mery (postava Matka, 1995), Princezná Púpavienka (postava Tuláčka, 1997), Meduška (postava Žaba rosnička, 2004). Účinkovala v inscenácii Ču Čin Čau Jozefa Bednárika,  či v inscenácii Krása Nevídaná predstaviteľa mladej generácie režisérov Kamila Žišku.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A