Marián Labuda

herec (75 rokov od narodenia, zomrel 5. 1. 2018)

V roku 1965 absolvoval odbor herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Profiloval sa tu ako herec s citom pre nadhľad, štylizáciu, nápaditosť mimiky a kultivovanosť gesta. Naplno to potvrdil v inscenácii Kyrmezerovej Komedie české o Bohatci a Lazarovi, kde stvárnil hlavnú postavu skúpeho Boháča Cresa. Na škole ho formovali aj postavy z absurdných hier. Na postavách Barobka N (Mroźek: Strip-tease  / Veselica, 1963) či Petra (Havel: Záhradná slavnost,1964), dokazoval svoj herecký zmysel pre nonsens a parodický vývin situácie.

Výrazný Labudov zjav a komediálny talent mu umožnili stáť pri zakladaní súboru SoNDa, súčasti Malej scény Slovenského národného divadla. Ako čerstvý absolvent tu zbieral skúsenosti v postavách Vorobjaninova (Kipphardt: Stoličky, 1965) či Freda (André: Dobrý úkryt, 1966). Zároveň v tejto dobe začal aktívne spolupracovať s filmom, televíziou i rozhlasom a tak sa už natrvalo stal stálicou všetkých štyroch médií.

Od roku 1968 bol jedným z popredných hercov Divadla na korze. Naštudoval tu viacero špecifických postáv a upevnil svoj herecký nadhľad. V Pietorových réžiách mohol naplno rozvinúť kontrastné polohy herectva, utvárať charaktery z rozporných vzájomne sa vrstviacich vlastností. Exceloval tu ako Podkolesin (Gogoľ: Ženba, 1969), Kuzma Chirin (Čechov: Jubileum, 1970) no výrazný výkon podal najmä ako Estragon (Beckett, Čakanie na Godota, 1968). Jednoducho načrtnuté typy dokázal premieňať na komplexné a viacvrstevné individuality.

Po zrušení Divadla na korze sa jeho doménou stali tragikomické postavy. Andrej Prozrov (Čechov: Tri sestry), Hrobár (Hamlet, 1974), Tajomník (Čaj u pána Senátora, 1976), Malcolm (Shakespeare: Macbeth, 1979), Akast (Molière: Mizantrop, 1981), Návrhár (Gorkij: Na dne, 1984) sú len malou vzorkou tých, v ktorých na Novej scéne zúročil získané skúsenosti.  

Členstvo v umeleckom súbore činohry Slovenského národného divadla v roku 1990 bol len logickým vyústením dlhoročných presvedčivých hereckých tvorivých výsledkov. Dostal tu desiatky príležitostí v rôznorodom žánrovom repertoári.

Vrcholom jeho umeleckej práce sa stala postava Tisa (Ballek: Tiso, Divadlo Aréna, Bratislava 2005), v ktorej bez zbytočného umelkovania, bez snahy o vciťovanie sa do postavy, dokázal veľmi sugestívne vystihnúť podstatu psychológie kontroverzného štátnika.

Marián Labuda stvárnil postavy v desiatkach filmových, televíznych, rozhlasových postáv, čím sa stal jedným z najznámejším hercov u nás aj v Českej republike. Na umeleckom piedestály mu patrí nezameniteľné miesto ako typovo vyhranenému, energickému hercovi s výraznou kultúrou pohybu a špecifickým štýlom herectva.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A