Magdaléna Matrtajová-Čaplová

Po skončení strednej školy prešla konkurzom a v roku 1950 sa stala členkou Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Hoci bez odborného vzdelania, patrila k hercom, ktorí tvorili piliere súboru. Bola nielen zakladajúcou ale dlhé roky profilovou herečkou divadla. Publikum i odbornú verejnosť si získala sviežim a neobyčajne vitálnym prejavom, umocneným dievčenským pôvabom, prirodzeným talentom a javiskovou bezprostrednosťou, za ktorou ostávala skrytá neobyčajná sebadisciplína ako i schopnosť „učiť sa za pochodu“, zúročiť všetky ponúkajúce sa impulzy a nazbierané skúsenosti.

Od postáv mladých romantických dievčat a naiviek sa postupne vypracovala na zdatnú charakterovú herečku schopnú vytvárať presvedčivý vnútorný svet i vonkajšiu charakteristiku postáv. Hoci vyrástla na psychologicky prekreslených rolách, nerobilo jej ťažkosti vyrovnať sa so štylizáciou, nadsádzkou či výrazným divadelným znakom. Postupne naberal jej herecký prejav na dynamickosti, rezolútnosti, obohacoval sa o schopnosť introvertnej analýzy, nadčasovej analýzy ako i vyjadrenia komentáru k postave. Pre svoju pohotovosť a tvorivosť našla uplatnenie vo všetkých žánroch vrátane komediálnych a stala sa mnohostranne obsadzovanou herečkou.   

Každej postave venovala rovnakú mieru úsilia a pozornosti, bez ohľadu na jej javiskový rozsah, vedela jej vdýchnuť nezameniteľný rukopis, zaujať i pobaviť, pripraviť divadelný zážitok, zanechať dlhotrvajúci dojem.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A