Ladislav Mňačko

spisovateľ,  publicista, dramatik (105 rokov od narodenia)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A