Karol Skovay

herec (100 rokov od narodenia, zomrel 3. 2. 1975)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A