Július Ivan Hemerka

hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg (130 rokov od narodenia, zomrel 23. 12. 1942)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A