Jordan Radičkov

bulharský dramatik, spisovateľ (90 rokov od narodenia, zomrel 21. 1. 2004)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A