Jitka Sapara-Fischerová

Jitka Sapara-Fischerová ako dlhoročná sólistka Opery SND stvárnila na tejto scéne veľké množstvo prvoodborových postáv napr. Eboli (Don Carlos), Amneris (Aida), Azucena (Trubadúr), Cherubín (Figarova svadba) a najmä Carmen (v rovnomennej opere), ako aj rad ďalších postáv v približne sedemdesiatich inscenáciách. Okrem Opery SND spolupracovala napr. aj s bývalou Komornou operou v Bratislave, s Janáčkovou operou Brno, s Operou ŠD Košice i so Štátnou operou v Banskej Bystrici.

V zahraničí hosťovala v úlohe Carmen na turné po Japonsku (1991), bola sólistkou Opernhaus Zürich vo Švajčiarsku (1994 - 96), účinkovala aj vo viedenskej Volksoper (2000/2001) a tiež na festivale v Garse. Reprezentovala Operu SND na jej vystúpeniach v zahraničí (festival v Edinburghu, hosťovanie v Jeruzaleme, v Opéra Comique v Paríži, v Budapešti, Prahe, ale aj na turné po Nemecku, Holandsku, Švajčiarsku, Rakúsku). Spolupracovala s významnými dirigentmi a režisérmi. Sporadicky účinkuje aj ako koncertná umelkyňa doma i v zahraničí.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A