Jaroslav Sisák

herec, prekladateľ, režisér, bývalý umelecký šéf DAD v Prešove (80 rokov)

 

Po úspešnom konkurze nastúpil roku 1957 do hereckého súboru Ukrajinského národného divadla v Prešove. Počas takmer desaťročného pôsobenia v umeleckom súbore preukázal veľkú adaptabilitu a mnohotvárnosť vo výrazových prostriedkoch. Medzi najvýznamnejšie stvárnené postavy patrili Mišo v Stodolovej Bačovej žene, Cassio v Shakespearovom Othellovi, Farár v Rusnákovej hre Líšky dobrú noc či postava Alexandra Duchnoviča v životopisnom pásme Uzrel som svet pod Beskydami.

Patrí k prvým absolventom na Divadelnom inštitúte Karpenka Kareho v Kyjeve. Zo štúdia herectva prestúpil na štúdium réžie. V roku 1971 sa Jaroslav Sisák vrátil do UND, kde sa už profiloval najmä ako režisér. Svojimi režijnou tvorbou rozširoval a obohacoval poetiku divadla o modernejšie, metaforickejšie a dynamickejšie tvárne prostriedky, ktoré inšpirovali aj novátorskejšie postupy v scénografii. V pozoruhodných inscenáciách Karimovej hry Keď ma opustíš, v Bukovčanovej drámy Kým kohút nezaspieva a v Čechovových Troch sestrách spojil psychologicko-realistické východiská hereckej tvorby s obraznejšími tvorivými postupmi v réžii. Komediálne inscenácie napĺňal akčnou dynamikou, farebnosťou a väčšou kompozičnou vynachádzavosťou napr. Goldoniho hry Sluha dvoch pánovŠkriepky v Chiozze, komédia ukrajinského klasika Karpenka Kareho Martin Boruľa. Výraznou časťou jeho tvorby sú i inscenácie ukrajinskej dramatiky, ktoré svojim divadelným spracovaním často umelecky pozdvihol napr. inscenácie hry Vasiľa Zozuľáka Nie je to smiešne? či hry Ivana Hryca-Dudu Iľko Lypej.

Okrem réžie obohacuje repertoár svojho domovského divadla i prekladmi dramatických diel do rusínskeho či ukrajinského jazyka.

O rast činoherného súboru sa Jaroslav Sisák zaslúžil aj na poste umeleckého šéfa v období 1978 - 1982 a v rokoch 1982 – 1998 na poste riaditeľa divadla.. V činohre UND otváral možnosti pre vznik tvorivých pohybov, ktoré z tohto súboru od prelomu 80. a 90. rokov postupne urobili najpozoruhodnejší činoherný kolektív na východnom Slovensku.

Pôsobil zároveň na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde ako pedagóg napomáhal formovať mladú nastupujúcu generáciu divadelných profesionálov.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A