Ján Števček

literárny vedec, dramaturg, pedagóg, riaditeľ ÚUKaDD v Bratislave, dnes DÚ v Bratislave

(90 rokov od narodenia, zomrel 26.9.1996)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A