Ján Šilan

spevák, režisér, dramaturg, prekladateľ, riaditeľ DJZ v Prešove (90 rokov od narodenia, zomrel 12. 6. 2011)

 

Ján Šilan vstúpil do Divadla Jonáša Záborského začiatkom päťdesiatych rokov ako výrazný talent hudobného divadla. Svojim kultivovaným barytónovým zafarbením hlasu bol predurčený s stvárňovaniu charakterových hrdinov operetnej a neskôr muzikálovej literatúry. Vytvoril vyše 70 postáv, z ktorých k najúspešnejším patrili napríklad Figaro  v Rossiniho Barbierovi zo Sevilly, Francoise Villon vo Frimlovom Kráľovi tulákov, či Harold Hill vo Willsonovom Túlavbom kapelníkovi. Od roku 1957 pôsobil ako dramaturg a od roku 1963 aj ako úspešný spevoherný režisér.

Vo svojej režisérskej tvorbe rozvíjal operetu i domáci a svetový muzikál. Klasickému druhu spevoherného divadla vtláčal štýlovú čistotu, také boli Kálmánová Grófka Marica, či Nedbalova Poľská krv. V inscenáciách muzikálov vychádzal z postupov moderného syntetického divadla. Z tohto radu najúspešnejšie bola jeho interpretácia muzikálu Kurta Weilla Ľudia-láska-ulica.

V roku 1976 nastúpil na post riaditeľa DJZ, kde rozhodujúcou mierou prispel k realizácii novostavby Divadla Jonáša Záborského. V roku 1992 nastúpil do novozaloženého Divadla Romathan, kde z postu umeleckého šéfa, ale aj režiséra úspešne budoval až do odchodu do dôchodku v roku 2007 tento ojedinelý divadelný kolektív.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A