Ján Mudroch

akademický maliar, pedagóg (110 rokov od narodenia, zomrel 4. 2. 1968)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A