Ján Boor

divadelný vedec, historik, prekladateľ, pedagóg (105. výročie narodenia)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A