Jakob Grimm

nemecký zberateľ a vydavateľ rozprávok, spolu s bratom Wilhelmom (235 rokov od narodenia)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A