Ivan Hryc-Duda

dramatik, riaditeľ UND v Prešove (dnes DAD v Prešove)

(20 rokov od skonania, narodený 05. 06. 1911)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A