Ivan Folkman

herec, bývalý umeelcký šéf DSNP Martin, dnes SKD Martin (90 rokov od narodenia, zomrel 8. 4. 2019)

 

Významný predstaviteľ realistickej hereckej školy a dlhoročný popredný člen martinského Divadla Slovenského národného povstania. Prvé herecké skúsenosti získal v ochotníckom divadelnom súbore. Od mladosti patril k výrazným hereckým osobnostiam a  nachádzal uplatnenie rovnako v komediálnom aj dramatickom žánri. Dokázal presnou realistickou drobnokresbou  a s akcentom na vonkajškovo čitateľné línie postavy vystihnúť jej vnútorný svet.

Veľké dramatické charaktery stvárnil v postavách: Viktor Žiaranský (Ivan Stodola: Marína Havranová, 1956, 1968), Karol Bovary (Gustave Flaubert: Pani Bovaryová, 1961), Steynitz (Gerhart Hauptmann: Pred západom slnka, 1970), Lebedev (Anton Pavlovič Čechov: Ivanov, 1976) alebo Vojvoda z Gothy (Victor Hugo: Hernani alebo Kastílska česť, 1992).

Zmyslom pre komediálny detail, pointu a gag nachádzame v jeho postavách Anučkina (Nikolaj Vasilijevič Gogoľ: Ženba, 1954), Dr. Pyska (Peter Zvon: Tanec nad plačom, 1966), Harolda Gorringea (Peter Shaffer: Čierna komédia, 1969), Ministera (Vazov Ivan Minčev: U ministra, 1972), Hráška (William Shakespeare: Sen noci svätojánskej, 1985), Pantaloneho (Carlo Goldoni: Sluha dvoch pánov, 1991) alebo Róberta Shallowa (William Shakespeare: Veselé paničky z Windsoru, 2003). V herectve mu neboli cudzie ani polohy grotesky či karikatúrnosti.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A