Ivan Barta

sólista spevohry - barytón (60 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A