Ivan Ballo

hudobný kritik, teoretik (110 rokov od narodenia, zomrel 23. 4. 1977)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A