Hilda Augustovičová

divadelná a filmová herečka, bývalá riaditeľka DAB v Nitre (85 rokov)

Divadlu sa začala venovať už ak mladé dievča v hereckom súbore Dedinského divadla. Herectvo jej učarovalo natoľko, že sa rozhodla aj pre jeho štúdium na VŠMU. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia nastúpila v roku 1959 do vtedajšieho Krajového divadla v Nitre. Svoje postavy budovala na základoch psychologického realizmu, inklinovala k charakterotvornému herectvu, zameriavala sa v nich na objavovanie originálneho rozmeru ľudskosti. Medzi výrazné postavy v jej tvorbe patria Emília Marty v inscenácii Vec Makropulos (1963), Claire v inscenácii Návšteva starej dámy (1974), Faidra v prvom slovenskom uvedení Racinovej hry (1976), Lady Torrancová v Zostupujúcom Orfeovi (1978). Rovnako presvedčila aj v  postavách veseloherného repertoáru – Orsetta v Škriepkach v Chiozze (1965) či Canina v komédii Volpone (1979). Vášeň pre divadlo dokázala Hilda Augustovičová i pozoruhodnými postavičkami, ktoré vytvorila už po odchode do dôchodku, spomeňme napr. postavy v muzikáli Fidlikant na streche (1998), Čarodejnicu v Macbethovi (1999), či Dámu v čiernom v Stakoch-zmätkoch (2007).

V nitrianskom divadle pôsobila Hilda Augustovičová nielen ako herečka. V roku 1974 sa stala umeleckou vedúcou hereckého súboru vtedy už Divadla Andreja Bagara v Nitre a v tejto funkcii sa výrazným spôsobom podieľala na budovaní tváre divadla, ktoré neraz prevýšilo aj vysoký štandard iných kamenných divadiel. Výsledky jej práce sa odrazili nielen vo vysokej úrovni divadelnej produkcie, ale i v rozhodnutí menovať ju na post riaditeľky Divadla Andreja Bagara, ktorý úspešne zastávala v rokoch 1982-1990.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A