Heda Šimoneková

tanečnica, pedagogička, choreografka, kultúrno-osvetová pracovníčka (85 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A