Hana Cigánová

scénická výtvarníčka, pedagogička (75 rokov)

Po štúdiách na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave pokračovala štúdiom scénografie na pražskom DAMU, ktoré ukončila v roku 1966 pod vedením prof. Richarda Landera. Od roku 1990 pedagogicky pôsobí na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 1995 sa stala vedúcou bábkarskej katedry, kde pôsobí až do dnes. Ako profesorka vychovala celý rad mladých bábkarských výtvarníkov.

Hana Cigánová je jednou z najvýraznejších osobností slovenského javiskového výtvarníctva. Jej práca je na prvý pohľad charakteristická výrazným a neprehliadnuteľným rukopisom, ktorý dodáva bábkam expresívne výrazy, gestá, postoje, napätie a dynamiku. Súčasťou jej rukopisu sú predĺžené figúry, skrivené tváre, robustné a drsné typy  či grimasy. V jej tvorbe sa objavujú všetky typy bábok od klasických marionet po javajky alebo ručne ovládané bábky. Jej výtvarný talent sa najvýraznejšie exponoval v realizáciách, pri ktorých spolupracovala s režisérom Karolom Brožekom (Guliverove cesty, ŠBD Bratislava, 1985; Radúz a Mahuliena, KBD Banská Bystrica,1986; Gilgameš, ŠBD Bratislava, 1988), Romanom Polákom (Plášť, ŠBD Bratislava 1988), Martinom Kákošom (O Šrofíkovi, ŠBD Bratislava 1989) a  Jozefom Bednárikom (Čarovná flauta, ŠBD Bratislava 1990).

Hana Cigánová je autorkou niekoľkých knižných ilustrácií. Samostatne vystavovala doma aj v zahraničí a získala aj viacero medzinárodných ocenení.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A