Gustáv Papp

sólista opery - tenor

(100 rokov od narodenia, zomrel 7. 10. 1997)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A