František Maceška

sólista opery - bas, vokálny pedagóg (85 rokov)

František Maceška nastúpil do spevohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici hneď po jej založení v máji roku 1960. Na poste sólistu strávil bohatých sedem rokov, počas ktorých pomáhal formovať novovzniknutý súbor a jeho postavenie v rámci slovenskej divadelnej scény. Napriek tomu, že v tom čase ešte nemal za sebou ukončené vysokoškolské štúdium, predstavil sa ako plnohodnotný člen spevoherného súboru. V krátkom čase musel stvárniť spevácky a dramaticky náročné operné postavy v tvorbe domácich i zahraničných autorov – Paloucký (Hubička – 1960), Kecal (Predaná nevesta – 1961), Sparafucille (Rigoletto – 1961), Dulcamara (Nápoj lásky – 1962), Štelina (Krútňava – 1963), Rocco (Fidelio – 1965), Lorenzo (Romeo a Júlia – 1965), Basilio (Barbier zo Sevilly – 1966).

Po odchode zo Slovenska v roku 1967 pôsobil v Slezskom divadle v Opave, v sezóne 1975/1976 v Štátnom divadle v Brne a od roku 1976 ako vokálny pedagóg v Prahe. V roku 1971 absolvoval štúdium spevu na Akadémii múzických umení v Prahe u profesora Karla Bermana. Popri pôsobení v divadle sa venoval aj koncertnému spevu.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A