Filip Smolko

kultúrno-osvetový pracovník (110. výročie narodenia)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A