Eva Malinová

Už pred vysokoškolským štúdiom pôsobila Eva Malinová ako lektorka dramaturgie v Dedinskom divadle, kde sa okrem iných zoznámila i s dramaturgom a kritikom Antonom Kretom. Práve on si povšimol jej vlohy a talent. Hneď po absolvovaní štúdia dramaturgie na Vysokej škole múzických umení ju prizval k spolupráci na pôde Slovenského národného divadla. Tu pôsobila Malinová v rokoch 1960-1964 ako lektorka dramaturgie, neskôr, roku 1964, bola menovaná dramaturgičkou činohry divadla.

Významnou časťou Malinovej profesie boli i preklady hier a textov z nemčiny, angličtiny a ruštiny (spolu s Evou Galandovou). Jej jazykové znalosti mali vplyv i na prácu dramaturgičky čo sa prejavilo jej orientáciou prevažne na angažované diela súčasnej svetovej dramatiky. Svoju kariéru v slovenskom divadelníctve však nútene predčasne ukončila emigráciou do zahraničia v roku 1969. I napriek priskorému odchodu sa však Eva Malinová zaradila medzi významné osobnosti progresívnej línie dramaturgie šesťdesiatych rokov v činohre SND.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A