Emília Štercová

dramaturgička, prekladateľka, pracovníčka Divadelného ústavu (85 rokov od narodenia)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A