Elena Holičková

Speváčka, soprán. Na bratislavskom Konzervatóriu absolvovala štúdium hry na flaute (1972), operný spev vyštudovala na VŠMU u Márie Kišonovej-Hubovej (1977). Absolvovala tiež študijné pobyty v talianske Siene a nemeckom Weimare. Talent mladej umelkyne ocenila porota prestížnej speváckej súťaže A. Dvořáka v Karlových Varoch (1. cena, titul laureátky) i Slovenský hudobný fond Cenou Frica Kafendu.

Elena Holičková sa stala sólistkou Opery SND v roku 1978, pôsobila tu až do roku 2008. Počas tridsaťročného pôsobenia na prvej slovenskej scéne stvárnila takmer 60 veľkých i menších postáv. Vďaka dobre technicky školenému sopránu, hudobnej inteligencii a hereckej tvárnosti sa uplatnila v širokom štýlovom spektre – od baroka až po autorov 20. storočia, od románskeho, cez nemecký, až po slovenský a slovenský repertoár. Bola Mozartovou Despinou, Donou Annou a Grófkou, Dvořákovou Rusalkou i Cudzou kňažnou, Čajkovského Tatianou a Lízou, Suchoňovou Milenou i Ľutomírou, či Smetanovou Mařenkou. V hlavnej ženskej postave Smetanovej Predanej nevesty sa dokonca predstavila v prvom uvedení českej národnej opery v obnovenej budove pražského Národního divadla (1983). Bola aktívnou koncertnou speváčkou so širokým repertoárom piesní a árií všetkých štýlových období, a tiež poprednou interpretkou súčasných vokálnych cyklov a piesní slovenských autorov. Mnohé z nich nahrala aj pre Čs. rozhlas v Bratislave.

Ešte v roku 1995 začala vyučovať na Činohernej a bábkarskej fakulte VŠMU v Bratislave budúcich hercov techniku hlasu, o dva roky neskôr na Konzervatóriu v Bratislave operný a koncertný spev. Pôsobila tiež ako docentka na Fakulte dramatických umení AU v Banskej Bystrici a na Konzervatóriu v Bratislave, kde vyučovala operný a koncertný spev.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A